Inventering

Inventering, trycktest på gravstenar


Instabila och fallande gravstenar är dels en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården samt en säkerhetsfråga för besökare. Vi hjälper kyrkogårdsförvaltningar med inventering, trycktest och säkring av gravstenar.

Inventering, provtryckning av gravstenar

Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar för montering och provning av gravvårdar. Vi kontrollerar att alla gravstenar på kyrkogården klarar av ett tryck på 35 kg, har 2 st rostfria dubbar om den står på synlig sockel samt att stenen är förankrad och inte lutar mer än vad som är godkänt. Efter avslutad inventering så återkommer vi med en sammanställning och ett fast pris om ni vill att vi ska åtgärda de gravstenar som inte har fått godkänt.


Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården, gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.


En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen genom att läggas ned eller stöttas upp. Ett brev skickas sedan till innehavaren med uppgift om vad som behöver åtgärdas och inom vilken tidsperiod. Gravrättsinnehavaren bekostar återmontering samt de åtgärder som krävs för att stenen ska bli godkänd enligt CGK:s föreskrifter. En återbesiktning av icke godkända gravstenar brukar ske inom 6 månader.


Gravstenar som är under 30 centimeter anses inte som en säkerhetsrisk och ska inte provtryckas.