Inventering

Inventering, provtryckning av gravstenar


Instabila och fallande gravstenar är dels en arbetsmiljörisk för personal på kyrkogården samt en säkerhetsfråga för besökare. Vi hjälper kyrkogårdsförvaltningar i Stockholm med inventering och trycktest på gravstenar.

Kontroll och trycktest på befintliga gravstenar.

Vi följer Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar för montering och provning av gravvårdar. Vi kontrollerar att alla gravstenar på kyrkogården klarar av ett tryck på 35 kg, har 2 st rostfria dubbar om den står på synlig sockel samt att stenen är förankrad och inte lutar mer än vad som är godkänt. Efter avslutad inventering så återkommer vi med en sammanställning och ett fast pris om ni vill att vi ska åtgärda de gravstenar som inte har fått godkänt.

Klicka här! för att som privatperson beställa säkring av gravsten.