Renovering

Renovering av gravstenar och gravvårdar


Vi utför renovering av gravstenar och gravvårdar i Stockholm. Montering, ommontering, dubbning, säkring av gravsten, riktning och rengöring av gravsten samt förgyllning och ommålning av text på befintlig gravsten, mm.

Välkommen med din förfrågan eller beställning via vårt formulär nedan. Skicka gärna med en bild på gravstenen. En normalstor gravsten brukar vara 50x70 eller 60x80, och max 12 cm tjock. Begär pris för större gravstenar.


Rengöring/ tvätt av gravsten:

Beroende på stenens placering så blir gravstenar lätt smutsiga och efter några år kanske det börjar växa mossa. Om stenen är placerad under ett träd kan nedfall från trädet göra att stenen blir smutsig fortare. Polerade ytor är lättast att hålla rena medan grovslipad, finhuggen, råhuggen och flammad yta måste rengöras oftare. Vi hjälper till att tvätta din gravsten med högtryckstvätt så att den återfår sitt ursprungliga utseende. (Vi hämtar inte hem stenen).


Ommontering av gravsten/ riktning/ dubbning/ säkring/ förankring/ nytt fundament/ nymontering:

Stränga vintrar kan göra så att det blir marksättningar vid gravplatsen när våren äntligen kommer och tjälen släpper. Det kan få vissa, framförallt stående gravstenar att börja luta. Det gäller speciellt för gravvårdar som står på sluttande mark. Kontakta oss så så hjälper vi till att rikta upp stenen. Vi lyfter även upp liggande gravstenar/ hällar.


Har du fått brev från kyrkogårdsförvaltningen angående att din gravsten är en säkerhetsrisk? Om din befintliga gravsten står ostabilt, har dåliga dubbar och det finns risk för att den kan välta (eller är nerlagd) så är det aktuellt att säkra gravstenen. Ibland kan det även vara aktuellt att byta ut fundamentet under mark eller använda markdubbar.


Ommålning och förgyllning av befintlig text och dekor:

Pga väder, vind och luftföroreningar så försämras målade och förgyllda texter (brukar hålla ca 10 år). Kontakta oss så målar/ förgyller vi om texten, siffrorna och dekoren på gravstenen. Skicka gärna med ett foto på stenen.


Pris för förgyllning av text: 70 kr/ tecken + 2000 kr för resa och rengöring. (23,75 karat bladguld).

Pris för ommålning av text: 55 kr/ tecken + 2000 kr för resa och rengöring.

Ommålning/ förgyllning (bladguld) av befintlig dekor/ symbol: 600 - 1000 kr.


Renovering och övriga arbeten på gravvårdar:

Vi hjälper även till med renovering och övriga arbeten på gravstenar och gravvårdar. Begär pris i nedan.


Frågor och svar!


Fyll i så mycket uppgifter du kan i formuläret nedan för förfrågan eller beställning. Är det några uppgifter som behöver kompletteras i efterhand så kontaktar vi dig. Vill du skicka oss en bild eller fil så får du gärna maila oss.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förfrågan/ skicka mig prisuppgift
Detta är en beställning
 
 
 
Facebook
Instagram
Twitter

Telefon: 08-6482187

E-post: info@gravvardsfirman.se