Frågor & svar

Frågor och svar om gravvårdar


Beställningar kan göras via vår hemsida, mail, telefon eller genom att du besöker oss vid Skogskyrkogården.


Betalningsvillkor: Faktura 15 dagar netto.

Vid köp av ny gravsten faktureras 50% av totalsumman efter det att du som kund och kyrkogårdsförvaltningen har godkänt ritningen/ beställningen. Resterande 50 % faktureras när stenen är monterad (15 dagar netto).

Inskriptioner och övriga arbeten faktureras normalt när arbetet är utfört/ stenen är monterad.

(Säg till om du vill ha fakturan tidigare för bouppteckning).

Dröjsmålsränta: Vid utebliven betalning skickas ärendet vidare till Euro Finans varpå påminnelseavgift samt dröjsmålsränta debiteras.

Priser/ moms: Alla våra priser är inklusive moms.

Policy personuppgifter: Vi lämnar endast ut uppgifter till kyrkogårdsförvaltningen (när vi ansöker).


Vem är betalningsansvarig?

I händelse av att dödsboet ej kan fullgöra sin betalning så övertar beställaren betalningsansvaret.


Går det bra att delbetala fakturan?

Genom samarbete med Nordea Finans kan vi erbjuda finansiering (avbetalning) när du beställer gravsten eller arbete av oss. Delbetala räntefritt i 4, 12 eller 24 månader. Klicka här för att läsa mer och ansöka.


Vad ska jag tänka på när jag beställer gravsten?

Beställ gravsten direkt här på hemsidan eller besök vår stora utställning vid skogskyrkogården i Stockholm.

Utöver vårt stora sortiment av gravstenar som som vi visar här på hemsidan så erbjuder vi ett 100 tal gravstenar till som finns i vår utställning vid Skogskyrkogården i Stockholm samt flera unika gravstenar från vår broschyr. Vi erbjuder även flera olika modeller av smideskors. Du kan även beställa graverat porträtt samt blomlist, granitvas eller gravram i samma granitsort som gravstenen. De gravstenar vi visar här på hemsidan är förslag på hur man kan göra, självklart kan varje modell ändras. Du får alltid hem en ritning som du får kontrollera och godkänna innan gravstenen tillverkas. Välkommen att besöka vårt kontor, verkstad och stora utställning av gravstenar och gravvårdar precis utanför muren vid Skogskyrkogården i Stockholm, infart Skarpnäck.


Att tänka på innan beställning:

Innan du beställer ny gravsten bör du kontrollera vilka regler och maxmått som gäller för just ditt kvarter och kyrkogård. Dessa uppgifter står i gravbrevet som du får när du har valt gravplats. (Ta med gravbrevet vid besök). Till varje gravkvarter på varje kyrkogård finns riktlinjer och bestämmelser för hur en gravanordning får utformas. T.ex bestämmelser för hur hög gravstenen får vara eller om enbart liggande gravstenar godkännes osv. Innan tillverkningen av en gravsten kan börja ska ritningen/ bekräftelsen godkännas av både kund och kyrkogårdsförvaltningen. När man ser ut en ny gravplats får man samtidigt ta del av bestämmelserna för just det gravkvarteret som gravplatsen är belägen på. Det är därför viktigt att man redan innan man ser ut gravplatsen, funderar över vilken utformning man har tänkt sig. Bästa platsen för att finna inspiration i ditt val av gravsten är just på kyrkogården. Titta framförallt på hur det ser ut på gravplatserna runt om.


Bekräftelse: Efter du har gjort din beställning skickar vi en ritning till dig via post eller mail. Godkännande: När du har kontrollerat så att alla uppgifter stämmer i beställningen och skrivit under så skickar du tillbaka ritningen till oss. Vi skickar då ritningen vidare till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande. Tillverkning: När ritningen är godkänd hos kyrkogårdsförvaltningen börjar gravstenen att tillverkas.


Uppskattad leveranstid ligger på mellan ca 10-12 veckor med reservation för semester och vintermånader. 

Vi meddelar dig så fort stenen är klar och monterad på gravplatsen. När gravstenen sen är nymonterad så är det viktigt att du inte rör stenen på några veckor, så att att stenen får sätta sig i marken ordentligt.


Om du har blivit rekommenderad av en begravningsbyrå så får du gärna uppge det i beställningen.


Har ni några exempel på strofer som kan skrivas på en gravsten?

Vi möts igen. Du finns alltid i våra tankar. Tack för allt. Farväl. Vila i frid. Evigt älskad. Älskad, saknad. Sov i ro. Min älskade. Minnena finns kvar. Du finns för alltid i vårt minne. Vi saknar dig. Ditt minne lever. Kärleken är allt. Du var mitt allt. Minnet lever. Störst av allt är kärleken. Återseendet står kvar. Kärleken övervinner allt. Frid över ditt minne. Tack för ljusa minnen. Sov gott.


Hur länge håller förgylld och målad text?

Den förgyllda (bladguld) eller målade texten på stående gravstenar kan hålla upp till ca 10 år beroende på gravstenens placering samt luftföroreningar, is, snö och eventuella nedfall från träd och buskar. När det gäller liggande gravstenar är hållbarheten mycket kortare. Tänk på att bladguld är väldigt känsligt så man får vara aktsam och inte använda borste eller dylikt i texten. (Skölj av med vatten vid varje besök).


Vad menas med ansökan?

Alla nya gravstenar och inskriptioner måste alltid godkännas av respektive kyrkogårdsförvaltning innan arbetet kan utföras. Vi ansöker självklart åt dig.


Vad betyder hantering av gravsten?

Hantering betyder att vi lyfter upp gravstenen, tar den med oss och monterar tillbaka stenen när arbetet är utfört. Inklusive rengöring.


Det finns inte plats för fler namn på stenen, hur gör man?

Om det inte finns plats för ett till namn på framsidan av stenen så kan man slipa om den och gravera in alla tecken på nytt. Ett annat sätt som är vanligt är att man använder baksidan på gravstenen och eventuellt vänder den så att baksidan blir nya framsidan. Man kan också lägga en ny liggande gravsten framför den befintliga.


Vilka tecken betalar jag för när jag beställer textkomplettering på befintlig gravsten?

De tecken du betalar för är: bokstäver, siffror, stjärna, kors, bindestreck samt /. Ej punkter.


Är min beställning på gravsten eller textkomplettering bindande?

Din beställning är bindande först när du har kontrollerat din beställning och skrivit under offerten och återsänt den till oss.


Kan ni ordna gravering på en skylt på ett Smideskors?

Ja, det kan vi också ordna. Är skylten skålformad så tillverkas det en ny skylt men om skylten är platt så går det att gravera på befintlig skylt. Skicka oss gärna en bild på korset och skylten.


Hur stor får den nya gravstenen vara?

Om du är du osäker på vilka mått som gäller på ditt kvarter och kyrkogård, så kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Det brukar också stå i gravbrevet som du får i samband med att du väljer gravplats. Vi skickar alltid en ansökan med ritning till kyrkogårdsnämden som ska godkännas innan tillverkningen kan börja.


Kan jag beställa ny gravsten även under vintern?

Pga stränga vintrar med mycket snö och tjäle i marken så är det svårt att montera gravstenar under vinter perioden. Men det går jätte bra att beställa nya gravstenar och inskriptioner även under vintern. Vi ansöker då hos kyrkogårdsförvaltningen och kan sen montera gravstenen när våren kommer och tjälen har släppt. Vanligtvis brukar montering kunna ske i slutet på maj månad. Vi utför alla vinterns beställningar i turordning.


Vid jordfästelse när kan den nya gravstenen monteras?

Montering av nya gravstenar brukar ske efter ca ett halvår/ år efter en gravsättning i kistgrav, det är pga att jorden måste sätta sig ordentligt innan gravstenen kan monteras. (Olika beroende på vilken kyrkogård det gäller).


Kan jag beställa gravsten till andra städer än Stockholm?

Vid beställning av ny gravsten så kan vi ordna leverans eller montering till andra städer i Sverige.


Kan vi rita en egen dekor som ni sen graverar?

Vi behöver då en bild på dekoren. Vi förstorar sen upp den eller ritar om den i lämplig skala så att den passar.


Kan ni gravera Arabisk text på en gravsten?

Ja, vi graverar även på andra språk än Svenska. När det gäller Arabisk text så behöver vi då en förebild från er. Skriv exakt vad som ska stå på stenen i ett dator program, tex i Word och maila förebilden till oss. När det gäller gravering på andra språk än Svenska kräver kyrkogårdsförvaltningen en översättning av texten som ska graveras på stenen för att säkerställa att inget olämpligt graveras.


Vid köp av gravsten, vad ska jag börja med?

Börja med att titta efter vilken form/ stenmodell du vill ha, därefter tittar du på stensort/ färg och sen dekor och typsnitt. Ta gärna en promenad på kyrkogården för att få inspiration, titta även på närliggande gravplatser för att se vilken form, storlek och utförande på gravsten som passar in i ditt kvarter.


Vilket material är bäst vid tillverkning av gravstenar?

Granit är perfekt för tillverkning av gravstenar, granit är mycket hård och sprickfri och har ovanligt hög motståndskraft mot tryck, stötar och deformering, den är också okänslig för försurat regn.


Vad är skillnaden på skandinavisk och utländsk sten?

Skandinavisk granit och gnejs håller extremt hög kvalitet. Den suger inte åt sig vatten på samma sätt som utländsk sten gör, och är därför fryssäkrare. (Är anpassad för vårat klimat).


Erbjuder ni lagerstenar?

Vi lagerför inga gravstenar utan varje sten tillverkas efter beställning. Det finns därför stort utrymme för dig tillsammans med oss att ändra och designa stenen efter egna önskemål.


Vilket utförande på text är mest underhållsfritt?

Djupblästrad text samt upphöjd text (relief). Förgyllda och målade texter innebär alltid kostnader i framtiden.


Vi har en sten som vi hittat i naturen, kan ni gravera den?

Ja, det hjälper vi till med, stenen lämnas då hos oss. Många gånger måste en natursten omarbetas för att textytan ska bli tillräckligt jämn så att det går att gravera på den. Pris och information hittar du under: Textkomplettering.


Återanvänder ni gamla gravstenar som har stått på kyrkogården?

Nej, alla våra gravstenar som vi säljer nytillverkas. Har du ordnat en gravsten själv som du vill ha hjälp med att omarbeta och gravera hjälper vi självklart till. Oftast är det mycket arbete med att göra om en gravsten eftersom att befintliga namn ska slipas bort, framsidan behöver bearbetas på nytt, fundamentet behöver bytas ut. Sen ska det nya namnet och eventuell dekor graveras samt montering på kyrkogården.


Jag ska beställa och saknar gravnummer, hur gör jag?

På de flesta kyrkogårdar så finns det en liten skylt vid varje gravplats där det står gravnummer. Finns det ingen skylt så brukar gravnumret vara graverat på baksidan av stenen. På nätet finns flera söktjänster där du enkelt kan söka efter gravsatta i Stockholm och övriga landet (Hittagraven.se), (Finngraven.se), (Gravar.se), (Svenskagravar.se). Information om ditt gravnummer finns även i gravbrevet. Vi kan också hjälpa dig att ta reda på kvarter och gravnummer.


Ska vi planera in urnsättningen före eller efter det att stenen har blivit monterad på gravplatsen?

De flesta kunder brukar välja att ha urnsättningen innan arbetet är klart. (Gäller både nya gravstenar och textkompletteringar).


Stenen är nymonterad, går det bra att jag känner på den?

Vid montering av gravsten används ofta ett stenlim med lång torktid för att fästa fast de rostfria järndubbarna mellan fundamentet och stenen. Det tar också tid innan stenen sätter sig i marken ordentligt. Undvik därför alltid att röra en nymonterad eller ommonterad gravsten. En gravsten ska aldrig provtryckas direkt efter montering.


Skickar ni ut reklam?

Vi skickar inte ut reklam till dödsbon. Men du är alltid varmt välkommen att ta kontakt med oss så försöker vi hjälpa dig på det sätt som du tycker är bäst. Via telefon, mail eller besök.


Vad menas med dubbning av gravsten?

När det gäller dubbning av gravsten, så borrar vi två nya hål och sätter dit två nya rostfria metall dubbar mellan synlig sockel och livsten. Det är dessa dubbar som håller ihop stenen med fundamentet. Tänk på att stenen inte behöver vara en säkerhetsrisk bara för att den går att vicka på. Dubbarna som används idag är både längre, kraftigare och av bättre kvalité (Rostfritt) än de dubbar som användes förr i tiden. Enligt de bestämmelser och riktlinjer som finns idag ska en gravsten monteras så att den enkelt kan demonteras vid framtida arbeten. De gravstenar som kan utgöra en säkerhetsrisk är främst gamla gravstenar som står på synlig sockel som har små dubbar eller gravstenar som helt saknar dubbar. Om stenen är en säkerhetsrisk så är det aktuellt att dubba om gravstenen så att den står stabilt och säkert.


Varför ska dubbar till gravstenar vara rostfria?

Om stenen är gammal ska man titta efter om det finns rost i skarven mellan stenen och fundamentet. Om det finns det är det ofta en rostande järndubb som orsakar missfärgningen. Man bör då ta isär stenarna och byta järndubben mot en rostfri sådan. Risken är annars att den rostande järndubben så småningom spränger sönder gravstenen inifrån.


Varför kan stående gravstenar ibland börja luta?

Stränga vintrar kan göra så att det blir marksättningar vid gravplatsen när våren kommer och tjälen släpper. Det kan få vissa, framförallt stående gravstenar att börja luta. Det gäller speciellt för gravstenar som står på sluttande mark. Flera faktorer som påverkar är: var på kyrkogården stenen är placerad, hur underlaget/ jorden ser ut, om det har regnat mycket, om det är en kistgrav eller en urngrav m.m.


Vad är det för skillnad på gravvård och gravsten?

En gravvård är ett gammalt samlingsnamn för ett monument i sten, betong eller annat material. En gravvård kan även vara ett smideskors eller liknande. Namnet gravsten används i dag flitigast och tillverkas oftast i granit.


Vilka är riktlinjerna för montering av gravsten?

Monteringsanvisningar för gravsten. Baserad på CGK:s rekommendationer.

Stående gravvård monteras på sockel, dold eller synlig, så att den är väl förankrad i marken. Normalt utgör förankringen under mark ca 30% av vårdens höjd över mark. Vården skall vara monterad så att den med lätthet kan demonteras för service eller annat eventuellt arbete på eller i anslutning till gravplatsen. Stenen får inte sitta för hårt fast, stenen ska ha en viss rörlighet mot sockeln, utan att vara instabil. Vårdens olika delar – sockel, textsten (livsten), ev kapitäl eller pelare – sammanfogas med rostfria ståldubbar. Kräver markförhållandena att särskilt tjälskjutande material skall finnas under jord skall detta finnas tillgängligt i anslutning till begravningsplatsen. Förankringen mot sockeln görs med rostfri ståldubb. CGK =Centrala Gravvårdskommitén är en samarbetskommitté för olika aktörer inom gravvårdsområdet.


Vad gäller vid en reklamation vid köp av ny gravvård?

Vill konsumenten åberopa fel i gravvården skall han lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det han märkt felet. Ett meddelande som lämnas inom två månader ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar inte konsumenten inom tre år från det att arbetet med gravvården slutförts, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande. (Fabriksfel).


Vad finns det för garanti när jag köper en ny gravsten från er?

Vi erbjuder 25 års garanti på stenmaterialet (dolda sprickor).


Övrigt.


Vilken period är det tillåtet att ha gravlyktor och gravljus på graven?

Kyrkogårdsförvaltningen ser helst att gravlyktor och gravljus endast ska placeras ut från den 1a oktober till 31 mars.


Vad betyder den vita pricken på skylten vid gravplatsen?

Kyrkogårdsförvaltningen sköter inte graven och ingen betalar för skötsel. (Stockholms kyrkogårdsförvaltning).


Vad menas med att vara gravrättsinnehavare?

När de anhöriga valt en gravplats skall de bland sig utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen, (en gravrättsinnehavare). Som gravrättsinnehavare bestämmer man över vem/ vilka som ska gravsättas i graven och ansvarar också för gravens skötsel. Obs! kyrkogårdsförvaltningen kräver att en gravrättsinnehavare är vald innan de kan godkänna en ny gravsten eller inskription på en befintlig gravsten.

Facebook
Instagram
Twitter

Telefon: 08-6482187

E-post: info@gravvardsfirman.se