Renovering

Renovering av gravstenar och gravvårdar

 

Vi utför renoveringar av gravstenar och gravvårdar i Stockholmsområdet. Ommontering/ säkring av gravsten, förgyllning och ommålning av text på befintlig gravsten, rengöring av gravsten mm. Läs mer nedan.

Montering/ renovering av gravstenar i Stockholm

 

Många gånger kan en gravsten vara behov av någon form av renovering. Det kanske är så att stenen behöver rengöras och kanske riktas om. Om stenen inte står ordentligt förankrad i sockeln kan man även vara tvungen att borra nya hål och montera dit nya dubbar. Vi utför dessa arbeten på plats. Ibland måste vi även gjuta fast stenen eller byta ut fundamentet under mark. Vi utför även ommålning och förgyllning av befintlig text och dekor på plats på kyrkogården.Välkommen att kontakta oss!

 

Våra priser är inkl moms och gäller inom Stockholms området för normal stor gravvård som är hanterbar för en person. En normalstor gravsten brukar ha måtten 50x70 eller 60x80, samt att stenens tjocklek inte överstiger 12 cm. Begär pris för större gravstenar i formuläret nedan (skicka gärna med en bild på stenen).

 

Rengöring/ tvätt av gravsten:

Beroende på stenens placering så blir gravstenar lätt smutsiga och efter några år kanske det börjar växa mossa. Om stenen är placerad under ett träd kan nedfall från trädet göra att stenen blir smutsig fortare. Polerade ytor är lättast att hålla rena medan grovslipad, finhuggen, råhuggen och flammad yta måste rengöras oftare. Vi hjälper till att tvätta din gravsten så att den återfår sitt ursprungliga utseende. Tyvärr kan det vara så att vissa fläckar inte går att tvätta bort. Om fett, olja eller aska tränger in i stenen är detta svårt att få bort på annat sätt än med slipning eller blästring.

 

Riktning av gravsten:

Stränga vintrar kan göra så att det blir marksättningar vid gravplatsen när våren äntligen kommer och tjälen släpper. Det kan få vissa, framförallt stående gravstenar att börja luta. Det gäller speciellt för gravvårdar som står på sluttande mark. Kontakta oss så så hjälper vi till att rikta upp stenen. Vi lyfter även upp liggande gravstenar/ hällar.

 

Dubbning/ säkring/ förankring/ nytt fundament/ montering/ ommontering av gravsten:

Om din befintliga gravsten är gammal, står ostabilt och har dåliga dubbar (Om det finns risk för att den kan välta) så är det aktuellt att dubba om gravstenen. Vi borrar då 2 nya hål och sätter dit 2 nya rostfria metall dubbar mellan sockeln och stenen. Se bild! Gäller främst gamla gravstenar som står på synligt fundament. Ibland kan det även vara aktuellt att byta ut fundamentet under mark eller använda markdubb.

 

Ommålning och förgyllning av befintlig text och dekor:

Pga väder, vind och luftföroreningar så försämras målade och förgyllda texter. Kontakta oss så målar/ förgyller vi om texten, siffrorna och dekoren på gravstenen. Skicka gärna med ett foto. Är det några uppgifter som behöver kompletteras i efterhand så kontaktar vi dig.

 

Pris för förgyllning av text: 70 kr/ tecken + 2000 kr för resa och rengöring. (23,75 karat bladguld).

Pris för ommålning av text: 55 kr/ tecken + 2000 kr för resa och rengöring.

Ommålning/ förgyllning (bladguld) av befintlig dekor/ symbol: 600 - 1000 kr.

 

Renovering och övriga arbeten på gravvårdar:

Vi hjälper även till med renovering och övriga arbeten på gravstenar och gravvårdar. Begär pris i formuläret nedan eller slå oss en signal. Skicka gärna med en bild på stenen så blir det lättare för oss att ge dig en exakt prisuppgift.

 

Frågor och svar!

 

Fyll i så mycket uppgifter du kan i formuläret nedan för förfrågan eller beställning. Är det några uppgifter som behöver kompletteras i efterhand så kontaktar vi dig. Vill du skicka oss en bild eller fil så får du gärna maila oss.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förfrågan/ skicka mig prisuppgift
Detta är en beställning
Kontakta mig via telefon
 
 

Telefon: 08-6482187

E-post: info@gravvardsfirman.se